ผลิตภัณฑ์ ถังเหล็กฝาเปิดขนาด 210 ลิตร เคลือบภายใน     
ถังเหล็กฝาปิดขนาด 200 ลิตร
ไม่เคลือบภายใน
 
ถังเหล็กฝาปิดขนาด 200 ลิตร
เคลือบภายใน
 
ถังเหล็กฝาเปิดขนาด 210 ลิตร
ไม่เคลือบภายใน
 
ถังเหล็กฝาเปิดขนาด 210 ลิตร
เคลือบภายใน
 
ถังเหล็กฝาปิดขนาด 160 ลิตร
ไม่เคลือบภายใน
 

Color Code
Code 1636 1641 1658 1524 1014
 
Code 1738 1721 1729 1718 1235
 
Code 1103 1136 1246 1207 1247
 
Code 1900 1447 1001 1441 1018
 

 
     ลักษณะและการใช้งาน
 

ถังเหล็กฝาเปิดขนาด 210 ลิตร เคลือบภายในด้วยสารต่างๆ เช่น Lacquer (FDA Regulation), พ่นสี   ฯลฯ ถังชนิดเคลือบด้วยสาร Lacquer (FDA Regulation) เหมาะสำหรับบรรจุของเหลวและ ของหนืดที่มีส่วนประกอบของน้ำ หรือ สารเคมีบางชนิด เช่น ผลิตภัณฑ์อาหารหรือ น้ำผลไม้ ที่บรรจุถุงปลอดเชื้อ เป็นต้น  
ถังฝาเปิดชนิดพ่นสีภายในใช้สำหรับบรรจุของหนืดและของแข็งที่มีลักษณะเป็นผง เช่น ผงเคมี,กาว,หรือซิลิโคน เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ไม่แนะนำให้บรรจุของเหลวที่มีส่วนประกอบของน้ำเนื่องจากอาจทำให้สีภายในหลุดร่อนได้ ฝาล่างจะถูกเชื่อมเข้าด้วยกันกับตัวถังด้วยวิธี Triple seam เพื่อความแข็งแรงและการปกป้องสินค้าที่บรรจุภายในถังส่วนฝาบนจะแยกออกจากตัวถังอย่างสิ้นเชิงโดยมีจะมียางขอบถังและเข็มขัดปิดแล้วแต่ความเหมาะสมกับสินค้าที่บรรจุ (ต้องการรายละเอียด กรุณาสอบถามฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์) ผลิตภัณฑ์นี้สามารถผลิตขึ้นตามลอนต่างๆได้ 6 แบบ

 
  วัตถุดิบ   เหล็กรีดเย็น (PRIME A)
  ภายนอก   พ่นสีเดียวหรือสองสีโดยรอบ
  ภายใน   เคลือบด้วยสาร Lacquer (FDA Regulation) , พ่นสี ฯลฯ
  เคมีอุดช่องว่างรอยม้วน   Drum End Sealing Compound
  ซีลฝา   EPDM/ PVC Foam
 
     รายละเอียดทางเทคนิค
 
เกจ ความหนาเหล็ก (มม.) เส้นผ่าศูนย์กลาง
(มม.)
ความสูง
(มม.)
Marking น้ำหนัก
(มม.)
ฝาบน ตัวถัง ฝาล่าง
20/20 0.9 0.9 0.9 571.5 ±1 885 ±3 UN1A2/Y250/S/** 17.2 ±3%
18/20 1.2 0.9 1.2 18.8 ±3%
18/18 1.2 1.2 1.2 22.5 ±3%
     *สำหรับความสูงของถังลอนแบบ straight กับ ISO Drum กรุณาปรึกษาเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์
 
Copyright © 2010 บริษัท แสงไทยเมตัลดรัม จำกัด All rights reserved. web design by maximumdev
 
Code : 1636
 
Code : 1641
 
Code : 1658
 
Code : 1524
 
Code : 1014
 
Code : 1738
 
Code : 1721
 
Code : 1729
 
Code : 1718
 
Code : 1235
 
Code : 1103
 
Code : 1136
 
Code : 1246
 
Code : 1207
 
Code : 1247
 
Code : 1900
 
Code : 1441
 
Code : 1001
 
Code : 1441
 
Code : 1018