เกี่ยวกับเรา ประวัติของแสงไทยเมตัลดรัม     
ประวัติ
ประสิทธิภาพหลัก
ประกาศนียบัตร และรางวัล
บริษัท แสงไทยเมตัลดรัม จำกัด ก่อตั้งตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2532 โดยเป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มบริษัทแสงไทย โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อการผลิตถังโลหะ สำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย เพื่อบริการลูกค้านำไปบรรจุสินค้าหลากหลายผลิตภัณฑ์ อาทิเช่น น้ำมัน อาหาร ผลผลิตการเกษตร และเคมีภัณฑ์
 
ในปี 2537 บริษัท แสงไทยเมตัลดรัม จำกัด ได้ทำการย้ายฐานการผลิตไปยังนิคมอุตสาหกรรม เวลโกรว์ ถนนบางนา-ตราด กม.36 จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อขยายกำลังการผลิต และปรับปรุงกระบวนการผลิตเป็นการเพิ่มศักยภาพ และตอบสนองกับ
ความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก
 
ในส่วนของสำนักงานในปี 2544 บริษัท ได้ทำการย้ายสำนักงานมาอยู่ที่บริเวณสีลม ใจกลางย่านธุรกิจของกรุงเทพมหานคร เพื่อเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงลูกค้า รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกรุงเทพ และต่างจังหวัด เนื่องจากความต้องการถังโลหะ
คุณภาพสูง ได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนี่อง และในปี พ.ศ 2547 บริษัท แสงไทยเมตัลดรัม จำกัด จึงได้ขยายพื้นที่โรงงานเพื่อเพิ่ม
line การผลิตให้เข้ากับวัตถุประสงค์หลักในการบริการลูกค้าอย่างเต็มเปี่ยมด้วยคุณภาพให้เร็วขึ้น โดยในปัจจุบัน
บริษัท แสงไทยเมตัลดรัม จำกัด จัดเป็นผู้ผลิตถังโลหะคุณภาพสูงรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ด้วยมีศักยภาพการผลิตสูงสุดถึง 1440 ใบต่อชั่วโมง หรืออาจกล่าวได้ว่าเราสามารถผลิตถังได้ถึง 6 ล้านใบต่อปี

คุณภาพของถังที่ใช้บรรจุผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งที่ทุกคนในบริษัท แสงไทยเมตัลดรัม จำกัด ให้ความสำคัญและคำนึงถึงเป็นอันดับต้นๆ เรามีความใส่ใจที่จะควบคุม และผลิตถังโลหะให้ได้ตามมาตรฐาน ดังจะเห็นได้จากที่บริษัทได้รับการรับรองจากมาตรฐานต่างๆ เช่น มาตรฐานบรรจุภัณฑ์ สำหรับวัตถุอันตราย หรือที่เรียกว่า UN standard on the transport of dangerous goods ตั้งแต่ปี พศ. 2543 จวบจนถึงปัจจุบัน และเรายังได้รับมาตรฐานกระบวนการผลิต ISO 9001: 2008 จาก Bereau Veritas Certification ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543
 
นอกจากนี้บริษัทยังได้ตั้งมาตรการต่างๆ เพื่อพัฒนาการผลิตอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าการพัฒนาเครื่องจักรกล, การพัฒนาบุคลากร การสร้างระบบการประเมินผลในการดำเนินงาน (Key Performance Index)
 
Copyright © 2010 บริษัท แสงไทยเมตัลดรัม จำกัด All rights reserved. web design by maximumdev