ผลิตภัณฑ์ ถังเหล็กฝาปิดขนาด 200 ลิตร เคลือบภายใน      
ถังเหล็กฝาปิดขนาด 200 ลิตร
ไม่เคลือบภายใน
 
ถังเหล็กฝาปิดขนาด 200 ลิตร
เคลือบภายใน
 
ถังเหล็กฝาเปิดขนาด 210 ลิตร
ไม่เคลือบภายใน
 
ถังเหล็กฝาเปิดขนาด 210 ลิตร
เคลือบภายใน
 
ถังเหล็กฝาปิดขนาด 160 ลิตร
ไม่เคลือบภายใน
 

Color Code
Code 1636 1641 1658 1524 1014
 
Code 1738 1721 1729 1718 1235
 
Code 1103 1136 1246 1207 1247
 
Code 1900 1447 1001 1441 1018
 

 
     ลักษณะและการใช้งาน
 
ถังเหล็กฝาปิดขนาด 200 ลิตรเคลือบภายในด้วยสารต่างๆ กันเช่น Epoxy Phenolic, Bitumen, เป็นต้น ถังชนิดเคลือบด้วยสาร Lacquer (FDA Regulation) สามารถใช้บรรจุของเหลวที่มีส่วนประกอบของน้ำ เช่น ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม, เคมีภัณฑ์, ผลิตภัณฑ์อาหาร, น้ำมันพืช เป็นต้น ถังชนิดเคลือบด้วยสาร Bitumen เหมาะสำหรับบรรจุน้ำยางพารา เพราะมีการเคลือบสารต้านทานกันหลุดร่อนและเพื่อการรับแรงที่เหมาะสมกับแรงทางด้านข้าง ผลิตภัณฑ์นี้จึงนิยมใช้ลอนแบบ Corrugate R hoop ประกอบฝาล่างและฝาบนและตัวถังเข้าด้วยกันด้วยวิธี Triple seam เพื่อความแข็งแรงและการปกป้องสินค้าที่บรรจุภายในถังจากอันตรายได้อย่างปลอดภัย โดยผลิตภัณฑ์นี้สามารถผลิตขึ้นตามลอนต่างๆ 4 แบบ
 
  วัตถุดิบ   เหล็กรีดเย็น (PRIME A)
  ภายนอก   พ่นสีเดียวหรือสองสี
  ภายใน   เคลือบด้วยสาร  Lacquer(FDA Regulation), Bitumen ฯลฯ
  เคมีอุดช่องว่างรอยม้วน   Drum End Sealing Compound
  ซีลฝา   Nitrile Rubber/ PE/ EPDM
 
     รายละเอียดทางเทคนิค
 
เกจ ความหนาเหล็ก (มม.) เส้นผ่าศูนย์กลาง
(มม.)
ความสูง
(มม.)
Marking น้ำหนัก
(มม.)
ฝาบน ตัวถัง ฝาล่าง
20/20 0.9 0.9 0.9 571.5 ±1 887 ±3 UN1A1/x1.2/250/** 16.2 ±3%
18/20 1.2 0.9 1.2 17.8 ±3%
18/18 1.2 1.2 1.2 21.0 ±3%
 
Copyright © 2010 บริษัท แสงไทยเมตัลดรัม จำกัด All rights reserved. web design by maximumdev
 
Code : 1636
 
Code : 1641
 
Code : 1658
 
Code : 1524
 
Code : 1014
 
Code : 1738
 
Code : 1721
 
Code : 1729
 
Code : 1718
 
Code : 1235
 
Code : 1103
 
Code : 1136
 
Code : 1246
 
Code : 1207
 
Code : 1247
 
Code : 1900
 
Code : 1441
 
Code : 1001
 
Code : 1441
 
Code : 1018