ข่าวสารและกิจกรรม  
 
   
9-11-2553
hm75@hotmail.com
   
01-01-2552
ได้รับใบประกาศนียบัตรมาตรฐาน ISO 9001-2008 จาก Bureau Veritas ตั้งแต่ปีพศ. 2548
   
28-10-2553
Supplier Awards Best in Packagingจาก บริษัท ปตท เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
   
30-10-2553
เปิดรับสมัครผู้มีความรู้ ความสามารถเข้าร่วมงาน กับบริษัทแสงไทยเมตัลดรัม
   
   
Copyright © 2010 บริษัท แสงไทยเมตัลดรัม จำกัด All rights reserved. web design by maximumdev